Verktygslåda

Här kan du ta del av vår logotyp ”from Timrå with love”, färger och typsnitt samt de villkor som gäller vid användningen av den. Vi ser gärna att så många som möjligt gillar och delar med sig av vardagens ljusglimtar genom sociala kanaler.

Bli ambassadör »

Tillsammans skapar vi en positiv, enhetlig och stark bild av Timrå... with love.


Våra kanaler

instagram.com/@fromtimralänk till annan webbplats
facebook/fromtimråwithlovelänk till annan webbplats
fromtimrawithlove.se

Du får gärna dela och sprida materialet, men också dela dina egna personliga upplevelser för att förmedla din härliga bild av Timrå. Använd gärna #fromtimråwithlove #okrångligt