Hantering av personuppgifter

Timrå kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under Kontakta Oss i menyn.

Detta är personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är till exempel; namn, personnummer och kundnummer. Till känsliga personuppgifter hör till exempel; hälsoinformation, religion, kriminalregister, genetiska och biometriska data (fingeravtryck, röst med mera).

Offentlighetsprincipen

From Timrå with love ägs av Timrå kommun som är en offentlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Sekretessprövning görs innan utlämning av allmänna handlingar.

Personuppgifter (ex; namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med kontakt med oss blir allmän handling och sparas enligt gällande arkivbestämmelser.

Direkt marknadsföring

Kommunen använder inte dina uppgifter till marknadsföring eller lämnar ut dessa till 3:e part.

Information om Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. Den styr på vilka grunder företag och myndigheter får behandla personuppgifter. Kommunen hanterar personuppgifter utifrån olika syften beroende på verksamhet och följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen.