Om From Timrå with love

Initiativet bakom varumärkesarbetet ”From Timrå with love” kommer från Timrå kommun och syftar till att stärka bilden av Timrå som plats.

Det är ett politiskt beslut men framgången kommer av att de som bor och verkar i Timrå och dess omvärld hjälper till att ge en positiv bild av Timrå genom att dela med sig av vardagens ljusglimtar i sina nätverk och sociala kanaler.

Livet pågår nu och här finns tid att leva det – något vi vill berätta om för många fler människor – och där du är en viktig pusselbit. Vi vill att fler bosätter sig i Timrå och tillsammans inspirerar vi till inflyttning.

Ägare av webbplatsen och varumärket From Timrå with love är Timrå kommun.

Välkommen till From Timrå with love.