Driva företag

Timrå är en tillväxtkommun med ett tydligt budskap: Här går företagen före. Väl förankrade politiska beslut ger företagsärenden företräde och kommunens företagsservice är välvässad. Här är det lätt att starta nya företag, etablera verksamheter och fortsätta växa.

Positionen i direkt anslutning till E4 är mycket strategisk för dig som vill nå ut i världen och låta världen komma till Timrå, utan omvägar. Kombinationen med närliggande tåg- och flygförbindelser samt tillgång till tre djuphamnar i kommunen ger våra företagare ett fullskaligt utbud av effektiva leveransvägar.

Här finns tid för företagen.

Tillväxt Timrålänk till annan webbplats


I Timrå går företagen före. Tillväxt Timrå jobbar med både näringsliv och samhällsfrågor och ser till att du snabbt får den hjälp du behöver.

Företagslotslänk till annan webbplats


Vår företagslots svarar på dina frågor och guidar dig rätt.
Lotsning kan exempelvis vara möjligheter till finansiering, stöd och slussning till de aktörer i länet som arbetar med att stötta företag.

Lokaler och marklänk till annan webbplats


På flera olika platser i kommunen finns ledig mark för industri, handel och kontor. Marken ligger inom etablerade industriområden med väl utbyggd infrastruktur och närhet till E4, järnväg, flyg och hamn.

Ett av de bästa områdena för grön energi –

Torsboda Industrial Park

Torsboda Industripark är beläget vid Bottenvikens kust. Här finner du förmodligen ett av Europas bästa industriområden, en plats som lämpar sig för energiintensiva verksamheter tack vare det fördelaktiga klimatet, tillgången till grön energi och det logistiska läget.

Torsboda industriparks webbplats »länk till annan webbplats


Näringslivsfrukostlänk till annan webbplats


Tillväxt Timrås näringslivsfrukost är mötesplatsen för dig som företagare. En gång i månaden träffas vi för att knyta nya kontakter och lyssna till spännande programpunkter.

Kompetenscenterlänk till annan webbplats


Kompetenscenter i Timrå är en kommunal verksamhet för dig mellan 16- 64 år som har behov av extra stöd för att nå arbete, studier eller annan egen försörjning. Du som arbetsgivare har chans att hitta din framtida medarbetare genom kompetensmatchning.

Norrlands Bästa Företagsklimatlänk till annan webbplats


Hur finansierar vi vår välfärd och vad innebär det för medborgare och företagare som lever och verkar i Timrå? Svaret är tydligt; att erbjuda Norrlands bästa företagsklimat.