Bakgrund

Initiativet bakom varumärkesarbetet From Timrå with love kommer från Timrå kommun och syftar till att stärka bilden av Timrå som plats. Det är ett politiskt beslut men kommunen är inte styrande i arbetet. All framgång kommer från Timråbor och besökare som bidrar med att sprida positiva bilder av Timrå. Alla bidrar utifrån sina förutsättningar och det finns inga rätt eller fel men grundtanken är enkel, sprid din positiva bild av Timrå!

Flygfoto över TImrå och Östrand